Všeobecné obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

V případě platby na účet předem - před dodáním - Vám číslo účtu a podklady k zaslání platby bude zasláno e-mailem po ověření stavu zboží na skladě a jeho následné rezervaci.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem a obchodními podmínkami internetového obchodu www.nakupni-zona.cz.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést číslo objednávky, popř. jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. Objednávku již nelze zrušit po jejím odeslání.

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží odesíláme

1.) na dobírku (dobírkový příplatek + 55,- Kč),

nebo

2.) v den připsání platby na náš účet (v případě platby předem na účet - před dodáním).

 

O odeslání zásilky budete informováni emailem.

 

Dopravné je účtováno dle celkové váhy zásilky.

 

Cena základního dopravného:

- doporučená zásilka do 2 kg -  69,- Kč

- balík do 2 kg - 100,- Kč

- balík nad 2 kg - 130,- Kč

- Balík do 3 kg - 130,- Kč

- Balík  3 - 5 kg - 140,- Kč

- Balík 5 - 8 kg - 150,- Kč

- Balík 8 - 10 kg - 160,- Kč

- Balík 10 - 15 kg - 190,- Kč

- Balík 15 - 20 kg - 200,- Kč

- Balík 20 - 30 kg - 230,- Kč

- zásilkova do 5 kg - 79 Kč

- zásilkova do 10 kg - 129 Kč

- zásilkova do 20 kg - 325 Kč

- zásilkova do 50 kg - 525 Kč

 

OSOBNÍ PŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ po předchozí dohodě ZDARMA

 7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je obvykle 2 až 4 pracovní dny, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude dostupné, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinnen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se veztahuje na baterie.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, (popis závady) a Vaši zpáteční korespondenční adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura, doklad o koupi)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Odstoupení od smlouvy Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Při nákupu přes internet (tzv. obchod na dálku) máte dle zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů kalendářních (nikoliv pracovních) od okamžiku, kdy zboží převezmete, ať už na prodejně nebo od přepravní služby.

Formulář pro Odstoupení od Kupní smlouvy ke stažení  ZDE

 

POZOR!!! Ostoupení od smlouvy do 14-dnů NELZE  u textilu zakoupeného v našem internetovém obchodě s vyšitým motivem na zakázku dle výběru zákazníka.

 

14-ti denní lhůta pro Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení zboží se nevztahuje na:

 

 - CD nosiče (zvukové nebo obrazové nahrávky, CD s filmy, PC hry, CD se softwarem nebo počítačovým programem) pokud spotřebitel porušil jejich původní obal

 

- periodika, noviny a časopisy

 

- Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (spodní prádlo, plavky, ponožky)

 

- Inkoustové a tonerové kazety, pokud jste již tonerovou nebo inkoustovou kazetu kompletně rozbalili (tonerová kazeta má vytrženou bezpečnostní pásku nebo inkoustová kazeta je vybalena s vakuového obalu)

Pokud si přejete od smlouvy odstoupit a zboží vrátit ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů (nikoliv pracovních), informujte nás o tom e-mailem na obchod@nakupni-zona.cz, nebo telefonicky na 603 318 813. Vyplňte Formulář Odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží společně s vyplněným formulářem o Odstoupení od kupní smlouvy a prodejním dokladem zašlete doporučenou poštou (NE na dobírku), nebo zaneste osobně na adresu Hedvika Pineckerova, Španielova 1310/58, 163 00, Praha 6 - Řepy.

Formulář a zboží je nutné doručit do 14-ti kalendářních dnů (dle § 1832 Občanského zákoníku) doporučenou poštou (NE na dobírku) nebo osobně. Cena za zboží pak bude zaslána na účet, resp. vyplacena v hotovosti po překontrolování nepoškozenosti zboží. Poštovné za dodání zboží zákazníkovi je vráceno pouze do výše možného nejlevnější způsob dodání zboží tj. 69,- Kč. (nevrací se náklady za dobírkový poplatek, či zvýšené náklady za přepravní službu PPL). Náklady na vrácení zboží zpět k nám do e-shopu hradí zákazník.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné odevzdat zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím. Při nedodržení těchto podmínek jsme oprávněni uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží formou odpočtu z vracené částky.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů se řídí § 1832 Občanského zákoníku

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Závaznost objednávek

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem a obchodními podmínkami internetového obchodu www.nakupni-zona.cz

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Při nevyzvednutí a nezaplacení objednaného zboží na dobírku budou objednateli naúčtovány náklady související se zasláním.

Nevyzvednutá dobírka - Pokud jste si při objednávce vybrali způsob platby dobírkou a zásilku si ve stanoveném termínu nevyzvednete a zásilka se nám vrátí jako nevyzvednutá - odmítnutá, budou vám účtovány k náhradě náklady spojené s expedicí a odesláním objednávky od 300 do 1000,- Kč dle občanského zákoníku. Na tuto úhradu Vám bude zaslána výzva s termínem úhrady. Do jejího uhrazení zůstáváte v naší databázi vedeni jako dlužník. Po uhrazení dlužné částky Vám bude zaslán doklad o jejím uhrazení v elektronické podobě. Pokud nedojde z Vaší strany k úhradě vzniklých nákladů, věc předáváme k dalšímu řešení inkasní agentuře zabývajícími se těmito záležitostmi a vymáhání pohledávek a dlužná částka se bude nadále navyšovat o náklady za úkony provedené inkasní agenturou, zákonných úroků, soudních poplatků a nákladů za právní zastoupení a nákladů exekuce.

Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné za zásilku účtováno znovu.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Storno objednávky - je možné do 24 hodin ode dne objednání. V případě zaplacení objednávky předem na účet před následným stornem objednávky bude platba po připsání na náš účet vrácena zpět na účet zákazníka. O stornu či vrácení zboží nás prosím informujte telefonicky na číslo: +420 603 318 813 nebo na e-mailovou adresu - obchod@nakupni-zona.cz

U některých výrobků se dodává podrobný český návod pouze v elektronické podobě. Možnost stažení návodu je vždy uvedena v popisu konkrétního zařízení.

ZÁVAŘEČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

Hedvika Pineckerová
ičo: 60216981
www.nakupni-zona.eu
Jiráskova 497 / 22
252 19 Rudná u Prahy
Tel.: 603 318 813
e-mail: obchod@nakupni-zona.cz


Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

- § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- § 1832 Občanského zákoníku

Vaše IP adresa je: 3.235.172.123
Copyright © 2024 Nákupní zóna. Powered by Zen Cart